Barselona

Jeoekonomi

Jeopolitiğin biçimlenmesinde en önemli etki gücüne sahip faktör kuşkusuz Jeoekonomi. Soğuk savaş yıllarının sona ermesiyle belirlenim gücü daha da artan jeoekonominin, başta enerji yatırımları alanındaki …

sezai

Faşizm mekaniği ve ekonomi

Yılın ilk saatlerinde gelen katliam haberi artık hayatımızın değişmez romanı Kırmızı Pazartesi’nin yeniden okunmasıydı. Darbe mekaniğinin çalıştığını ileri sürerek, rejimin bu mekanikten kurtulabilmesi için çözüm …

Ekonomi_Kriz

Ya 2016 bitmezse…

Yılsonu ekonomi yazıları genellikle geçmiş yılın değerlendirme yazıları olarak kaleme alınır. 2016 yılı biterken diye başlayan bilanço dökümü, ekonomide yaşanan olumlu ve olumsuzlukları sıralayarak bir …

sezai_tmelli

Jeopolitik

Türkiye’de yaşanan krizler genellikle jeopolitik bir perspektifle açıklanır. Siyasi coğrafyanın belirleyici gücüne yapılan abartılı vurgu diğer tüm dinamikleri adeta bu perspektife bağımlı kılmakta. Jeopolitik belirlenimin …

sezai-temelli

Krizi yönetme biçimi olarak OHAL

Siyasi ve toplumsal krizin iktisadi krizi derinleştirdiğini tüm konunun uzmanları dile getirse de, hükümet, hükümete yakın olanlar ve medyanın büyük bir kesimi aklını saray marifetiyle …

butce

Bütçe ve yapısal reformlar

Türkiye ekonomisi ne zaman krize evrilse ekonomiden anlayan anlamayan herkesin ağız birliği ettiği konu yapısal reformlardır. Yapısal reformların ne olduğu, Türkiye ekonomisinin hangi yapısal sorunları …

dolar

Bütçe politikaları ve kriz

Ekonomide 1994 veya 2001 krizine benzer bir kriz olasılığı kamuoyunda kaygıları yükseltiyor. Kaygı normal ama yaklaşan kriz bir olasılık geçmişi aratabilir! Geçmişteki her iki krizin …

Kriz

1994-2001-2017 krizde istikrar

Türkiye’nin son çeyrek yüzyılda yaşadığı ekonomik krizlerine bakarak yaklaşan kriz üzerine konuşabiliriz. Küresel ekonomik dinamikleri ve gelişmeleri veri kabul ederek Türkiye’nin kendi özelinde krizlerine baktığımızda, …

Sezai_Temelli_Ekonomani

Siyasete tutsak ekonomi

Demokratik siyaset savunusunu barış içinde demokratik bir cumhuriyet iddiasıyla sürdüren ve Türkiye halklarının umudu olan HDP’nin eş genel başkanları, vekilleri, parti yöneticileri tutsak. Hukuk dışılığın …

Sezai_Temelli

Bütçe zamanı geldi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2017 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor. Bu yılki bütçenin de toplum ve emekçiler için hiçbir olumlu gelişme içermediğini, savaş ve yoksulluk …