Faşizm ve demokratik modernite

Bilindiği gibi politik mücadele tarihinde faşizmden kapsamlı olarak ilk kez Georgi Dimitrov söz etmiştir. Dimitrov daha Balkan savaşları sırasında Bulgaristan burjuvazisinin şoven, yayılmacı politikasını reddetmiş …

Rêbaz a hêz nerm (Yumuşak güç yöntemi)

Kürtçe’de “yumuşak güç yöntemi” (Rêbaz a hêz nerm) diye bir deyim var. Bu deyim, genellikle toplum sorunları ortaya çıktığı anlarda sorunu taraflarıyla çözmeye çalışan ve …

Ulus Devlet mi, Demokratik Konfederalizm mi?

Kendisi olan her Kürt bireyi, Kürtlerin “ulus devlet” kurmasına “baskın” bir tavırla karşı durmaz herhalde. Yaşanan süreçte Kürtlerin iyi geçinmeleri ve aralarında özgürce fikir tartışmaları …

Demokratik ulus ve ‘kendi kaderini tayin etme hakkı’

Bu iki kavramın diyalektik olarak iç içe oldukları biliniyor. Bilinen bir gerçek daha var ki, her toplumsal olguda olduğu gibi bu olguda; zaman, mekân ve …

İç demokrasi, demokratik modernite ve ulusal demokratik birlik

Demokrasi fikrinin M.Ö.5. yüzyılda Atina’da ortaya çıktıktan bu güne dek hem içerik hem de biçim olarak epeyce değişikliklere uğradığı biliniyor. Biçim olarak “doğrudan” ve “temsili” …

Demokratik modernitenin ekonomik özelliği üzerine birkaç söz

Demokratik modernitenin ekonomik yönüne yönelik söyleyeceğim şeyleri daha iyi anlatabilmek için kısaca Türkiye ve Bölge devletlerinin politikalarının dayanağı olan “nesnelliğe” değinmeliyim. Bölgedeki tüm klasik “ulus …

Demokratik Modernite ve Birinci Enternasyonal

Kürt halk önderinin geliştirdiği düşünce, başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarının yaşamla tanışmasında maddi bir güç oldu. Özellikle Kuzey Suriye’de “örgütlülük” yeni bir …

Kuzey Suriye savaşı kendisini çoktan aştı

Rojava’da eşitlik ve demokrasi arayan mücadele, dar anlamıyla Suriye ve Irak’a, geniş anlamda ise tüm Kürt coğrafyasına yön verecektir. Başta Kürtler ve Alevi Araplar olmak …

Tekçi AKP’nin yalanla beslenen müritleri

“Beklenen görüşme” yapıldı ama arzulanan sonuç çıkmadı. Görüşmeden önce; MİT Müsteşarı’nı, Genelkurmay Başkanı’nı, CB sözcüsünü ve Adalet Bakanı’nı ABD’de kulis yapmakla görevlendiren Erdoğan, bir yandan …

Artık yeni bir halk doğmuştur

Kürt coğrafyasında ve Ortadoğu’da olup bitenlerin özünü kavrayabilmenin bir yolu da tarihte bu coğrafyada olup bitenler hakkında bilgilenmek ve Kürt halkına uygulanan zulümleri bir kez …