İşçi

İş cinayetlerinin ana nedeni güvencesizlik

2016 yılında 1970 işçi çalışırken yaşamını yitirdi ve Türkiye tarihinde en çok işçi ölümü geçen yıl gerçekleşmiş oldu. Yaşamını yitirenlerin 1682’si işçi ve memur, 288’i …

İs-cinayeti

Fabrikalarda, tarlalarda aynı savaşta ölüyoruz

Fabrikalarda ve tarlalarda Türkiyeli işçilerin yanı sıra ezici çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Afgan, Gürcü, Ukraynalı, İranlı, Özbek, Azeri, Bulgar, Çinli, Rus ve Türkmen işçi kardeşlerimiz …

iş-güvenliği

Savaş ve işçi sağlığı

İnsanlık tarihinde savaşların, sermaye ve devletler tarafından ‘kan ve barut kokusu ile ilkel sermaye birikimi sağlanarak kapitalizmin inşa edilmesinde kullanıldığı’ gibi, günümüzde emek üzerindeki denetimi …

tarım_İsci

Savaş ve İşçi Sağlığı (3) mevsimlik tarım işçiliği

Türkiye’nin yakın tarihinde Kürt illerinde milyonlarca insan zorla yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiştir. Mevsimlik tarım işçiliği ve bu alandaki işçi sağlığı sorunları bu politikaların en gözle …

İSİG_İnsaat

Savaş ve İşçi Sağlığı

Devletin ‘düşük yoğunluklu savaş’ stratejisi sonucu köylerin yakılarak boşaltılması, faili meçhuller, zorla kaybetmeler ve diğer insan hakkı ihlalleri gibi uygulamalar Kürt illerinde yaşamın militarizasyonunu sağlayıp …

Savaş ve işçi sağlığı

İşçi sağlığının temel belirleyicileri düşünüldüğünde ilk akla gelen çalışma ortamının koşullarıdır: Çalışma süresi, emek yoğunluğu, işin tehlikeleri, işçi sağlığı hizmetleri… Ancak en az bunlar kadar …