arif

Hüznün mazisi

Fiziksel ve ruhsal olarak ayrı yerlerde olunamayacağı kesin hükmü üzerinden sürüyor tartışma. Son oylamanın kutuplaştırıcı etkisinden hareketle, ileride olası bir yönetim kriziyle birlikte toplum olarak …

Arif

Mülksüzlerin katkısı

Geçerli tek kuralın kuralsızlık olduğu yerde, bunu kökünden düzeltmeye yönelmeyen her çaba, güçlünün keyfiliğine meşruiyet kazandıran bir özveriye dönüşür. Karşı duruyormuş gibi göründüğü her anında, …

arif

Görmenin sakıncaları üstüne

Çocuk Mesih, Baba’nın ağzından seslenmişti; “Eğer kör olsaydınız, hiç günahınız olmazdı”. Görmeseydik, hiç suçlu olmazdık. Karanlık bir evrende sınırları kendince belirlenmiş saf hayallerin tamamı, hiçbir …

Deniz

Temsili coşku

Yaşanan bir kez yaşanır, sonrası bu deneyimin hep eksiğine bir anımsama ile kendini duyuran kötücül bir yinelemesinden ibaret. An içinde gerçekle doğrulanmamış ama eskinin hatırasıyla …

Arfi_Altan

Samimiyet süslemeleri

Yıkımı gereksinir, olabilecek en mükemmel yıkımı. Var olan bir anda yok oluverdiğinde, inanılması en güç olan en kusursuz şekilde gerçekleşmiştir. Onu şüpheli hale getiren, olabilecek …

Eskimeyen icat­­­­­

İnsan icadıyken, insanın icabına bakan bir şey oldu. İcat ettiği makinenin ürettiğini tüketen insan, göz açıp kapayıncaya kendi icadına öğütülen bir nesneye dönüşüvermişti bile. Dokuz …

Arif_Altan_

Film seti

Güneşli bir gün. Okulun bahçesi, neşeli gençlerle dolup taşmış. Üzerlerinde bando takımı üniformaları olan bir grubun içinde. Kulağının dibinde bando borusu çalıyor. Başını çevirdiği anda …

arif

Öfke ıstırabı aştığında

Öfke ıstırabı aşmadan, insanı kendi edimlerinin yabancısı kılan bu yalan son bulmayacak. Acı, bütün duyguları anlamsızlaştırdığında ancak böyle bir patlama kurtarabilir ruhu, hassas dokularına çok …

Yıldız

Sonsuzluk ötesinden masallar

Hayata inandıkları gece hayatından olanların son çığlıklardan örüldü. Gecenin, inci ve yakut işlemeli giysiler içinde kucaklayıp, sabahın, kefenlere sarılı halde teslim aldığı, aklıyla duyup duygularıyla …

arif

Şüphe ve inanç

Şüphe ve inanç, ikisi de yanlış bir anlamlandırmaya uğramadan önce kendindeki ötekiydi. İnanç huzursuz edici şüphe, şüphe teskin edici inançtı. Olup biteni gerçeğin ötesine şüphenin …