Bizi takip edin

Emek-Ekonomi

Mevsimlik işçiler için yeni genelge

->

-> 18

Mevsimlik tarım işçilerine ilişkin genelge dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik 36 madde sıralandı. Buna göre, Valiliklerce mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulacak.

‘Çalışan çocuklara’ eğitim

İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamalar, kadın sağlığı hizmetleri, sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülecek.

Genelgede işçilerin çocuklarının eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için “eğitim merkezleri” oluşturulması yönünde madde yer alsa da, mevsimlik işçilerin çocukları ile birlikte tarlalarda çalıştığı bilinen bir gerçek.

Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yürütülmesi gereken faaliyetlerin izlenmesi, uygulama sırasında doğabilecek sorunlara çözüm üretilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında “Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturuldu.

Söz konusu Genelge ile 24 Mart 2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

ANKARA