Bizi takip edin

Ekoloji

Manavgat Çayı’nda HES yapılamaz!

->

-> 21

Antalya’nın Akseki ilçesi Sinanhoca köyünde bulunan Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. firması tarafından planlanan baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali için Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ise, köylüler ve avukatlarının başvurusu üzerine, bölgede arkeolojik eserler bulunduğu ve 1’inci Derecede Arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilmesi ve yapılacak çalışmaların da bu alandan mümkün olduğunca uzaklaştırılması yönünde karar verdi. ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali için açılan davada yaklaşık 15 gün önce bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Ankara Üniversitesi’nden akademisyenlerin hazırladığı raporda, projenin ÇED raporunun çevresel etkiler, biyo çeşitlilik, ekolojik yapı, eko sisteme ve sosyo-ekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varıldığı açıklandı.

Proje, üç önemli doğal alanı kapsıyor

Raporda, Sinanhoca Regülatör ve HES projesinin Akseki ve İbradı Önemli Doğa Alanı, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Altınbeşik Milli Parkı’na yakınlığı sebebiyle mevcut ekosisteme tehdit teşkil ettiği belirtildi. Projenin gerçekleşmesi halinde ekosistemde ve mikroklimada değişmelerin olması ve bu özel koruma alanlarının etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Raporun detaylarında ise akarsudaki karabalık, gökkuşağı alabalığı ve sazan gibi birçok balık türü ve diğer sucul canlıların, yapılacak projeden en çok etkilenmesi muhtemel canlılar olduğuna dikkat çekildi. Yörede genelde yüksek dağlık, kayalık ve ormanlık kesimlerde yaşayan nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Yaban Keçisi’nin olumsuz etkileneceği kaydedildi. Projenin neslini olumsuz etkileyeceği önemli türler arasında Akdeniz bölgesinin endemik bir memeli türü olan yünlü kaya yediuyurunun burada yaşadığı, endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bir kara semenderi Lyciasalamandra atifi, endemik Toros kertenkelesi ve Antalya kertenkelesinin de burada yaşadığı vurgulandı. Bu nedenlerle faaliyet alanının, yaban hayatı açısından çok önemli bir alan olduğu ifade edildi. ANTALYA