Bizi takip edin

Politika

TÜSİAD sonuçları beklemedi: Geleceğe bakma zamanı

->

-> 7

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) referandum sonuçlarını beklemeden referandum açıklaması yaptı. Açıklamada iktidarın yanında olunduğu belirtildi. “Tarihsel önemde küresel değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz” denilen açıklamada, “Referandum sonucu hangi yönde olursa olsun, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır. Türkiye’nin yapısal sorunları, dün olduğu gibi bugün de varlıklarını sürdürmektedir. Bu sorunları çözmek, milli menfaatlerimiz doğrultusunda küresel ölçekte rekabetçi Türkiye’ye giden yolun anahtarıdır. Ülkemizin önünde, devletimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve hükümetimizin odaklanmasını önerdiğimiz ve kararlılıkla destek olacağımız somut bir reform gündemi bulunmaktadır” denildi.

Üç başlığa vurgu yapıldı

Açıklamda üç başlık üzerinde durulurken, gerekli adımlar atıldığında ülkenin refaha kavuşacağı iddia edildi. Üç başlıktan biri olan Demokrasi başlığı altında hak ve özgürlükler konusunda gerekli önlem ve düzenlemelerin yapılarak , hukuksal sistemin sağlanması gerektiği vurgulandı. Ekonomi başlığı altında yapılan vurguda ise iktidardan sermayaderlar için esneklik istendi. Açıklamada, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin geliştirilmesi, KOBİ’lere destek, istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün OECD ülkeleri ortalamasına çekilmesi istendi. Son başlık olan AB ile ilişkiler başlığı altında da, mevcut Gümrük Birliği rejiminin, dijital ekonomi boyutun da dikkate alacak bir yaklaşımla, stratejik öncelik olarak güncellenmesi, “göç ve mülteci politikaları”, “örgütlü suç ve terörle” mücadele ve vizesiz seyahat alanlarında, Türkiye’nin Avrupa iç güvenlik işbirliğine dahil olması istendi.

İSTANBUL