Bizi takip edin

Ekoloji

Kuş cennetine taş ocakları

->

-> 19

Çanakkale’de kuş türlerinin barınma ve üreme alanı Skamender Vadisi birinci derece koruma statüsüne rağmen taş ocaklarının talanına açıldı. Ülkemizde Dünya Kültür Mirası olarak tescil edilen antik kentlerden Truva Antik Kenti ve Milli Parkına kuş uçuşu 5 kilometre uzaklıkta bir taş ocağına daha ÇED olumlu raporu verildi. Truva’nın arka bahçesi denilen Skamender Vadisi/Araplar Boğazı’nda kurulacak olan yeni taş ocağı birinci derece doğal sit alanı, tarım ve orman alanı içerisinde bulunmakta.

ÇED tanıtım dosyasında proje kapsamında malzeme çıkarılacak, kırma-eleme işlemi ve depolama yapılacak olan alanların tamamının orman alanı içerisinde kaldığı görülüyor. Oysa, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden alınan görüşte taş ocağının ormanlık alan dışında kaldığı, ormanlar ve ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığı yazmakta.

Antik kent tahrip oldu

Yaklaşık bir ay önce de aynı bölgede Derbentbaşı köyü taş ocağı ÇED raporu da bakanlıkça kabul edilmişti. Derbentbaşı ve bu son taş ocakları ile ilgili kümülatif etki çalışmasının yapılmış olmasına rağmen her iki taş ocağı için de nehir kirliliği, sit alanına etkileri ve kuş varlığı için bir etkilenmeden söz edilmemesi dikkat çekici. Çanakkale Kültür Envanteri kitabına bakıldığında, Araplar Boğazı’nın her iki yanında da 11 yerleşim yeri saptanmış. Boğaz içerisinde birinci derece doğal sit alanının kuzeyinde Ballıdağ (Ballık) ve Asarlık (Eski Hisarlık) Tepe adlarıyla anılan iki antik yerleşim yeri bulunmakta. Ezine asfaltı girişinde yer alan ve tamamı sit alanı içerisindeki taş ocağı tarafından tahrip edilen bir antik kent (Çevrim Tepe yerleşmesi) ve yine Skamender nehri boyunca yer alan Çamlıca köyündeki antik yerleşmeleri de vadi içerisindeki antik yerleşimlerden. ÇANAKKALE