Emek-Ekonomi

Grevlere KHK tırpanı


Emekçiler sendikalaşırken, sosyal hakları ve insanca yaşam ücreti talepleri için eylemler yaparken, grev için basın açıklamaları yaparken karşısına TOMA’lı asker ve polis çıkaran hükümet, “eylemsizlik ve grevsizlik” için de KHK’lere sarıldı. OHAL kapsamında yayınlanan 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “grev yasakları” genişledi. KHK ile Bakanlar Kurulu’na grevleri 60 gün süre ile erteleyebilme yetkisi verildi. Lokavt (fabrika kapısının patron tarafından kapatılıp işçilerin çalıştıtılmaması) da 60 gün ertlenebilecek. Aynı KHK ile kayyum atanan belediyelerin hizmetlerinin başka belediyeler tarafından üstlenilmesinin yolu da açıldı. ANKARA