Bizi takip edin

Emek-Ekonomi

Özelleştirme ve taşeronluk kalksın

->

-> 12

Sêrt’in Şirvan ilçesinde Ciner Grubu ve ona bağlı taşeronların işlettiği madende toprak altında kalan işçilerin yakınlarının acı bekleyişi sürüyor. Maden Mühendisleri Odası, benzer cinayetlerin yaşanmaması için özelleştirme ve taşeronluk sisteminin durudurulması gerektiğine işaret etti

Sert’in Şirvan ilçesinde maden ocağında yaşanan göçüğün, taşeron sisteminin bir sonucu olduğuna işaret eden Maden Mühendisleri Odası (MMO), “Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamaları iptal edilmelidir. Kâr öncelikli ve ucuz işgücüne dayalı çalışma anlayışı terkedilmelidir” çağrısı yaptı. Partizanlaşan AFAD, HDP heyetine bilgi vermezken, Maden Mühendisleri Odası, AFAD’ın kurtarma kadrosunun da yetersiz olduğuna dikkat çekti.

AKP hükümeti, Soma, Ermenek gibi iş cinayetleri sonrası iş güvenliği konusunda verdiği sözleri tutmayarak, özelleştirme ve taşeronlukta ısrar edince Şirvan’daki madende 16 işçi göçük altında kaldı. Maden Köyü’nde meydana gelen göçükte 6 işçinin cenazesine ulaşılırken, toprak altında kalan 10 işçiye hala ulaşılabilmiş değil. Maden Mühendisleri Odası, Şirvan’a bir heyet göndererek, tespitlerde bulundu.

Maden Mühendisleri Odası, göçüğün ruhsat hukuku Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde bulunan ve 28 Ocak 2004’te özelleştirilen Ciner Grubu’na bağlı Park Elektrik’e ait bakır madeninde şev kayması sonucu meydana geldiğini belirtti. Göçükteki işçilere ulaşmak için proje çalışmasının, uygulama aşamalarının ve işletme süreçlerinin detaylı incelenmesi gerektiğini kaydeden Maden Mühendisleri Odası, Soma, Ermenek, Şirvan gibi yerlerdeki iş cinayetlerinin her yönüyle irdelenmesi ve araştırılmasının önemli olduğuna işaret etti. Maden Mühendisleri Odası, madencilik sektörünün, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş kolu olduğuna dikkat çekti.

Bakana göre ‘ihmal yok’

Helikopterle Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü’ne geçen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 1 saat görevlilerden bilgi aldı. Akdağ, “Ben herhangi bir ihmal görmedim. Ama bu hususta, söylediğim gibi mesele uzmanların, bilirkişilerin idari ve savcılığın soruşturması ile karar verilir, açıklık getirir” dedi.

‘Tedbirleri ertelediler’

Yazılı açıklama yapan Dev Maden-Sen, AKP politikalarının maden facialarını teşvik ettiğini belirterek, “İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması son olarak Haziran 2017’ye ertelenmiş durumda” dedi. Katliamın nedeninin denetimsizlik olduğunu vurgulayıp hükümetin özelleştirme uygulamalarını eleştiren Dev Maden-Sen, “Obez büyüme hırsı hemen her gün işçi katliamlarına ve çevre felaketlerine yol açmaktadır” dedi.

MMO’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamaları iptal edilmelidir.

* Kâr öncelikli ve ucuz işgücüne dayalı çalışma anlayışı terkedilmelidir.

* İş kazasının önlenebilmesi için üretimin maden mühendisliği bilim ve tekniğine, planlama ve bu planlamalara uygun yatırımların yapılmasının yanı sıra sektör, sendika, üniversite, meslek odaları ve kamunun ortak görüşleriyle oluşturulan bir ulusal madencilik politikası oluşturulmalıdır.

* Soma ve Ermenek maden facialarındaki kurtarma faaliyetleri sırasında yaşanılan sorunlar ve eksiklikler bu faciada da yaşanmıştır. Kurtarma faaliyetlerinde yaşanılan sorunların en önemli nedeni bu faaliyetlerin kadrosunda yeterli ve yetkin maden mühendisi bulunmayan
AFAD tarafından yürütülmesidir.

* Yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan yönetmeliklerde denetimin özelleştirildiği ve ticarileştirildiği, meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, gerekli denetimleri yapabilmeleri için, kadrolarının maden mühendisleri ile güçlendirmesi gereklidir.

* İlgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün, bilgi ve birikimini bünyesinde taşıyan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.

SÊRT